s

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam.

732/21 Second Street, Manchester,
King Street, Kingston United Kingdom

(65)323-678-567
(65)323-678-568
info@photographytheme.com

Pi Fb In Fl

Regulamin

Informacje ogólne.

Czatownie do fotografowania znajdują się w Centralnej Polsce w niedalekiej odległości od miasta Kutno. Warsztaty fotograficzne w czatowniach: Orle Gniazdo i Orli Pazur odbywają się, co da zasady w okresie jesienno-zimowym tzn. od początku października do końca lutego/marca, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i obecności ptaków, na które Organizator nie ma wpływu. W ww. okresie istnieje największe prawdopodobieństwo licznego pojawienia się zwierząt przed obiektywem. Zwierzęta pojawiają się w okolicy czatowni też w innych terminach natomiast prawdopodobieństwo ich spotkania proporcjonalnie maleje. Fotografowane zwierzęta są dzikie, dlatego też nie możemy zagwarantować ich obecności i fakt ten nie może stanowić roszczenia w stosunku do Organizatora warsztatów. W związku z powyższym zalecane są, co najmniej zasiadki 3-4 dniowe.

Ogólne warunki uczestnictwa.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest skierowanie do Organizatora pytania o dostępność wybranego terminu, którym Uczestnik jest zainteresowany, otrzymanie potwierdzenia dostępności terminu od Organizatora oraz uiszczenie zaliczki w wysokości 30% w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili potwierdzenia dostępności terminu przez Organizatora. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Formalne potwierdzenie terminu następuje z chwilą wpłynięcia zaliczki na rachunek Organizatora. Pozostałej części płatności dokonujemy najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów. Możliwa jest rezygnacja z wcześniej wybranego terminu z tym, że jeśli nastąpi ona min.30 dni przed pierwszym dniem terminu fotografowania zaliczka jest zwracana w pełnej wpłaconej kwocie. Zwrot zaliczki w terminie rezygnacji krótszym niż 30 dni jest możliwy tylko w przypadku znalezienia kolejnego uczestnika warsztatów i wpłacenia przez niego zaliczki. W przypadku braku zastępstwa zaliczka nie jest zwracana. W przypadku potwierdzenia dostępności terminu przez Organizatora należy niezwłocznie (tj. w ciągu 24h od otrzymania potwierdzenia dostępności terminu) przesłać przez e-mail następujące informacje o Uczestniku warsztatów:

Imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Uczestnika warsztatów

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe członka/ów najbliższej rodziny, nie biorących udziału w warsztatach - na wypadek jakichkolwiek zdarzeń losowych;

Telefon, e-mail i ewentualne inne dane kontaktowe Uczestnika warsztatów (np. GG, Skype);

Przybliżony, planowany termin i godzinę przyjazdu oraz wyjazdu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny. Wówczas wszystkie zaliczki zwracane są w pełnej wysokości. W przypadku wyrażenia woli zmiany przez Uczestnika czatowni, w stosunku do wcześniej zdeklarowanej, jest to oczywiście możliwe lecz tylko w przypadku jej dostępności tzn. braku innych fotografujących.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

Z uwagi na dużą płochliwość zwierząt, oraz konieczność zapewnienia ich jak najczęstszej obecności, wejścia do czatowni mają miejsce zawsze około 1 godziny przed świtem. Zasadniczo wyjścia z czatowni mają miejsce dopiero po zapadnięciu zmroku. Godziny wejścia i wyjścia, w zależności od pory roku ustala Organizator. Odstępstwa od tych zasad są możliwe tylko za zgodą Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas warsztatów, a Uczestnik warsztatów ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i złożeniem pod nim podpisu, potwierdzającego zapoznanie się z jego warunkami i ich akceptację. Powyższe musi nastąpić przed rozpoczęciem warsztatów.

Wyposażenie własne Uczestnika warsztatów:

Sprzęt fotograficzny (aparat(y), obiektyw(y), statyw (bezwzględnie wymagany bez względu na wagę posiadanego zestawu fotograficznego), oraz cały niezbędny osprzęt dodatkowy

Sprzęt fotograficzny (aparat(y), obiektyw(y), statyw (bezwzględnie wymagany bez względu na wagę posiadanego zestawu fotograficznego), oraz cały niezbędny osprzęt dodatkowy

Bardzo ciepłe ubranie

Nieprzemakalne obuwie (sugerowane 2 pary obuwia)

Wyżej wymieniona cena zawiera:

Krótki, wcześniejszy wykład dotyczący sposobu zachowania się w terenie i czatowni;

Udostępnienie czatowni od świtu do zmroku

Cena nie obejmuje:

Jakiegokolwiek ubezpieczenia

Kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi

Kosztów noclegów i wyżywienia; Organizator ponadto, w miarę swoich możliwości zobowiązuje się do świadczenia wszelkiej możliwej pomocy uczestnikom warsztatów.

Zakwaterowanie

Po zgłoszeniu się na warsztaty fotograficzne pomagamy w znalezieniu noclegu w pobliżu miejsca czatowania.

POLAND WILDLIFE